Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Vett och etikett på golfbanan

En absolut majoritet av golfspelare, medlemmar såväl som gäster till Vårdsbergs GK, vet hur man uppför sig på en golfbana. Med god kunskap om vett och etikett, viss social kompetens och lite kunskap om golfregler kommer man långt. Tyvärr har vi denna sommar haft lite mer “problem” än vanligt vilket är tråkigt. En golfrunda ska vara en positiv upplevelse.
Det är inte ok
– att hävda (ljuga för sig själv) att Vårdsberg är en pay and play bana och att det bara är att gå ut när man vill utan att vara medlem i en golfklubb
– att inte boka varje 9-håls runda via Min golf eller i receptionen
– att vara otrevlig mot personalen när de vänligt förklarar regelverket och klubbens ordningsregler
– att stå på rangen och slå bollar mot dammen på hål 8
– att inte ställa tillbaka hinken efter att rangebollar slagits
– att slå upp torvor på green (på green puttar man)
– att inte ha egen golfbag när du spelar
– att inte boka fadderrunda via receptionen
– att inte laga nedslagsmärken, uppslagen torv eller att inte kratta bunkern efter sig

Om vi alla hjälps åt med att påtala eller anmäla till receptionen eller till mig som ordförande om vi ser något som inte hör till en bra golfupplevelse så kan vi ha flera härliga och trevliga golfrundor framöver.

Med vänlig hälsning
Christer Derger
Ordförande Vårdsbergs GK

Vett och etikett på golfbanan
Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb