Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2024

Nedanstående avgifter och medlemsformer gäller t.o.m. 2024-12-31.

Alla medlemsformer är tillsvidare utan uppehåll så länge medlemmen inte meddelar någon ändring.
Årsavgiften ska vara betald senast 31 januari eller direkt anslutning till uppstart av nytt medlemskap. 

Fullvärdigt medlemskap 4 239 kr + GIT-avgift + städavgift
Fritt spel på banan alla tider och dagar. 

Vardagsmedlem* 3 089 kr + GIT-avgift + städavgift
Fritt spel vardagar måndag till fredag, med starttid kl. 14:20 eller tidigare. 

Junior 0-21 år** erlägger avgift 100 kr x ålder + 100 kr + städavgift och GIT-avgift

Familjemedlemskap: För familjemedlemmar folkbokförda på samma adress är maxbeloppet för medlemskapsavgifterna 9 000 kr + städavgifter. Fakturan skickas via e-post till familjens kontaktperson.

Greenfeemedlem 839 kr + GIT-avgift
Greenfeemedlem betalar 50% av ordinarie greenfee för spel på vardagar fram till klockan 12:00.
Övrig tid erläggs ordinarie greenfee.

Inom medlemskategorierna Fullvärdigt medlemskap och Vardagsmedlem ingår 50% rabatt på greenfee vid spel på Linköpings Golfklubb.

* Gratis spel vardagar fram till och med kl.14:20. Ordinarie greenfee gäller från kl. 14:30 och framåt vardagar samt lördagar, söndagar, helg/afton/röd dag och klämdag.
** Junior till och med det år man fyller 21 år. Ex: junior 7 år har årsavgift 800 kr + GIT-avgift + städavgift.

Förklaring till avgifter
GIT-avgift: avgift som klubben betalar till Svenska Golfförbundet för utveckling och användning av Golfens IT-system.
Städavgift:  400 kr per medlem återbetalas vid närvaro på städdagen genom ett presentkort och skall utnyttjas under innevarade år. 

Skåpavgift: 500 kr för 2 stycken skåp och ett inpasseringskort, med 24 timmars övervakning och tillgång dygnet runt.
 

Välkommen som medlem!

Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb