Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Year: 2023

Årsmöte i Vårdsbergs GK

Årsmöte i Vårdsbergs GK äger rum den 15 februari 2024 klockan 18.00 i klubbhuset. Kallelse och dagordning kommer senast den 25 januari.

Förslag från medlem till årsmötet (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 januari . Av motionen ska det tydligt framgå vem förslagsställaren är och vad förslaget går ut på. Motionen skickas till Vårdsbergs GK via mail eller brev. Uppgifter finns på hemsidan.

Styrelsen

Banan stängd pga snö

Tyvärr kom snön tidigare än vad vi hade räknat med och vi har därför stängt banan.

Vi återkommer på hemsidan och på Facebook när vi kan öppna banan igen.

Information från Höstmötet

Höstmötet som ägde rum den 15 november med 62 medlemmar närvarande beslöt om avgifter 2024, oförändrat förutom att städavgiften höjs med 100 kronor till 400 kronor. Förslag till budget och verksamhetsplan antogs. Vidare beslöts om nya stadgar. 

Robert Möller, Vårdsbergs Golf AB, informerade om planerna för 2024 efter att driftsavtalet med Landeryds Golf AB upphör vid årsskiftet. Diskussioner pågår med Linköpings GK, men inget skriftligt avtal finns än . Mer information kommer så snart allt är klart.

Banan stängd

Solen går sakta upp över golfbanan och greenerna ligger under snö.
Banan är stängd tillsvidare och vi återkommer här och på hemsidan när vi kan öppna igen.

Mvh banpersonalen

Banan fortsatt stängd

Imorse föll det mer snö på banan och vi tog beslutet att stänga idag och även i helgen.
Återkommer på måndag på hemsidan och Facebook om vi kan öppna banan.

Mvh banpersonalen

Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb