Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Bokningsinformation

Bokningsinformation

Vid snö är banan stängd!

Tidsbokning görs via Golf.se, terminalen i foajén eller receptionen på telefonnummer 013-590 82. Samtliga spelare måste registreras med Golf-ID. Alla spelare skall ankomstregistrera sig i receptionen eller terminalen minst 10 minuter före bokad starttid.

Spelare som ej avbokat starttid senast 1 timme före start eller ej ankomstregistrerat sig , debiteras enligt nedan:
Gäst = Full greenfee
Medlem = Avgift 100 kr 

Vårdsbergs GK förbehåller sig rätten att flytta samman bokningar för att fylla upp till 4-bollar i möjligaste mån. 

Totalt max hcp per starttid är 144.

Bokning av fadderrunda/uppspel görs via receptionen på telefonnummer 013-590 82. Vid fadderrunda/uppspel bokas 1 spelare in tillsammans med sin fadder, resten av tiden blockeras så att ingen annan kan boka på sig. Faddern måste ha grönt kort och känna till regler, golfens vett och etikett samt hur man spelar säker golf för att kunna förmedla detta till spelaren som går fadderrundan. 

Vi kan komma att ha kontroller ute på banan för att kolla att alla spelare har bokat in sig i bollen, ankomstregistrerat sig samt betalat eventuell greenfee. 

Ordningsföreskrifter

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee/på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

Ute på banan samt vid övningsområdena uppvisar vi god golfetikett och respekt
Banpersonalen har alltid företräde. 
Banarbetarna har alltid företräde, slå aldrig innan de är utom räckhåll eller förrän de åkt åt sidan och gett klartecken med uppräckt hand – ge ett likadant klartecken tillbaka innan du slår. 
Ett aktivt medlemskap i någon golfklubb krävs för att få spela.
Greenfee betalas i receptionen. Spelare som inte erlagt gällande greenfee skall betala avgift på dubbla den gällande greenfee. Vi hoppas slippa detta – tack!
Egen utrustning krävs för att få spela.
Släpp igenom om ni har ett tomt hål framför er och bakomvarande parti får vänta
Vårdad klädsel krävs inom klubbens område.
Bunkerkrattor: Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen
Ensamspelares företrädesrätt: En ensamspelare har ingen företrädesrätt på banan.
Genomsläpp vid letande: En grupp som letar efter en förlorad boll bör omedelbart eller senast efter 3 minuter släppa igenom efterföljande grupp.
Långsamt spel: En grupp som, trots upprepade tillsägelser, inte håller tidsschemat kan komma att visas av banan
Frosttäckta greener: Det är förbjudet att gå på greener täckta av frost.
Lägga tillbaka torv: Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras.
Barn i barnvagn får ej vistas ute på golfbanan.
Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas, tack.

Glöm inte att använda din greenlagare!

Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb