Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Month: augusti 2023

Kära medlemmar och alla golfspelare

Kära medlemmar och alla golfspelare

Vi är glada och stolta att få meddela följande:
Under alla år vi drivit banan i egen regi har vi haft ett samarbete med Linköpings Golf (delade kunskap samt maskiner). Det gläder oss att meddela att har vi långtgående förhandlingar med Linköping Golf AB att dom ska drifta banan. I annat fall tänker vi driva golfbanan i egen regi med hjälp och expertis av Linköpings Golf AB.

Med vänliga hälsningar,
Gunilla och Robert Möller


Vårdsbergs Golf AB sa upp avtalet med Landeryd Golf AB i december 2022. I våras erbjöd vi Landeryd Golf AB ett nytt 5 års avtal för drift av Vårdsbergs golfbana inklusive maskiner, klubbhus etcetera.  Det erbjudande vi fick tillbaka från Landeryd var inte acceptabelt från vår sida.

I meddelandet från Landeryds Golfklubbs styrelse hävdar Landeryd att eventuell byggnation av området har påverkat att avtalet inte blev av, detta är helt är FELAKTIGT.  Någon byggnation kommer inte kunna ske, under några omständigheter, de närmaste 7 åren framöver om det över huvud taget blir aktuellt. Då flygbullerskyddet för många år sedan togs bort, har många ansökningar om byggnation kommit in i området på båda sidor om vägen så detta är definitivt ingen nyhet.

Vi är väldigt förvånade, som ägare av anläggningen och styrelsemedlemmar i Vårdsbergs Golfklubb, att Landeryds Golfklubbs styrelse igår skickade ut en helt felaktig information till er alla.  Detta är inget som vi har godkänt eller ens hört talas om. Vi har aldrig haft ett avtal med Landeryds Golfklubb, som nu använder Vårdsbergs Golfklubbs forum för att skicka ut information som inte är korrekt. Vi kommer givetvis att undersöka hur det var möjligt.

Avtalet mellan Vårdsbergs Golf AB och Vårdsbergs Golfklubb är förlängt med ytterliga 5 år enligt gällande avtal från 1998!

Vårdsbergs Golf AB, eller annan part, kommer att driva golfbanan vidare som en familjär klubb där ingenting kommer att försämras.

Vårdsbergs Golf AB och Vårdsbergs Golfklubb önskar alla välkomna till ett nytt Golf år 2024, vi kan lova en fortsatt välskött golfbana och anläggning.

Med vänliga hälsningar,
Gunilla och Robert Möller

Vett och etikett på golfbanan

En absolut majoritet av golfspelare, medlemmar såväl som gäster till Vårdsbergs GK, vet hur man uppför sig på en golfbana. Med god kunskap om vett och etikett, viss social kompetens och lite kunskap om golfregler kommer man långt. Tyvärr har vi denna sommar haft lite mer “problem” än vanligt vilket är tråkigt. En golfrunda ska vara en positiv upplevelse.
Det är inte ok
– att hävda (ljuga för sig själv) att Vårdsberg är en pay and play bana och att det bara är att gå ut när man vill utan att vara medlem i en golfklubb
– att inte boka varje 9-håls runda via Min golf eller i receptionen
– att vara otrevlig mot personalen när de vänligt förklarar regelverket och klubbens ordningsregler
– att stå på rangen och slå bollar mot dammen på hål 8
– att inte ställa tillbaka hinken efter att rangebollar slagits
– att slå upp torvor på green (på green puttar man)
– att inte ha egen golfbag när du spelar
– att inte boka fadderrunda via receptionen
– att inte laga nedslagsmärken, uppslagen torv eller att inte kratta bunkern efter sig

Om vi alla hjälps åt med att påtala eller anmäla till receptionen eller till mig som ordförande om vi ser något som inte hör till en bra golfupplevelse så kan vi ha flera härliga och trevliga golfrundor framöver.

Med vänlig hälsning
Christer Derger
Ordförande Vårdsbergs GK

AW Golf

Välkomna till After Work-Golf!

Vi spelar 9 hål torsdagen den 10/8 med kanonstart från valfri tee och samlas därefter i klubbhuset för att äta något enkelt tillsammans.

Tävlingsavgift 150 kr betalas i samband med anmälan. 

Mer info och anmälan!

//Tävlingskommittén

Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb