Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Årsmöte i Vårdsbergs GK

Årsmöte i Vårdsbergs GK äger rum den 15 februari 2024 klockan 18.00 i klubbhuset. Kallelse och dagordning kommer senast den 25 januari.

Förslag från medlem till årsmötet (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 januari . Av motionen ska det tydligt framgå vem förslagsställaren är och vad förslaget går ut på. Motionen skickas till Vårdsbergs GK via mail eller brev. Uppgifter finns på hemsidan.

Styrelsen

Årsmöte i Vårdsbergs GK
Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb