Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Information från Höstmötet

Höstmötet som ägde rum den 15 november med 62 medlemmar närvarande beslöt om avgifter 2024, oförändrat förutom att städavgiften höjs med 100 kronor till 400 kronor. Förslag till budget och verksamhetsplan antogs. Vidare beslöts om nya stadgar. 

Robert Möller, Vårdsbergs Golf AB, informerade om planerna för 2024 efter att driftsavtalet med Landeryds Golf AB upphör vid årsskiftet. Diskussioner pågår med Linköpings GK, men inget skriftligt avtal finns än . Mer information kommer så snart allt är klart.

Information från Höstmötet
Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb