Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Påminnelse Höstmöte

Påminnelse – Inbjudan till Höstmöte tisdagen den 16 november kl 18.00 i klubbhuset.
På mötet kommer verksamhetsplan, avgifter och budget för 2022 att fastställas. Handlingar finns tillgängliga i receptionen klubbhuset från den 9 november.
Efter det formella mötet kommer resultatet från medlemsundersökningen Players1 presenteras och diskuteras. 

Anmälan till vardsberg@landerydsgolf.se

// Styrelsen

Påminnelse Höstmöte
Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb