Vårdsbergs GK 013-590 82 / Linköpings Golfklubb 013-26 29 90

Årsmötet genomfört

Vårdsbergs GK årsmöte genomfördes den 17 februari. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och pekade bland annat på vad covid-19 betytt för golfen, kundnöjdhetsundersökningen som visar på en kraftigt ökad kundnöjdhet, ny hemsida och speltrycket på banan. Normalt spelas det mellan 12-15 tusen ronder på vår bana. Under 2020 spelades det hela 34 680 ronder! Banarbetarna gjorde ett fantastiskt arbete. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och Christer Derger omvaldes till ordförande. Verksamhetsplanen för 2021/2022 har fokus på kundnöjdhet, utbildning, banan och tävlingsverksamheten.

Årsmötet genomfört
Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb