Vårdsbergs Golfklubb

Bokningsinformation

Bokningsinformation

Tidsbokning görs via Golf.se, terminalen i foajén eller receptionen på telefonnummer 013-590 82. Samtliga spelare måste registreras med Golf-ID. Alla spelare skall ankomstregistrera sig i receptionen eller terminalen minst 10 minuter före bokad starttid då detta förhindrar förseningar vid första tee.

Om avbokning ej skett via Golf.se/meddelats till receptionen senast 2 timmar debiteras halv greenfee per utebliven spelare. Om det är en medlem blir det en varning som efter upprepade tillfällen ger bokningsförbud. Kan du inte komma till en bokad tid utgår naturligtvis ingen avgift om någon annan kommer i ditt ställe.

Vårdsbergs GK förbehåller sig rätten att flytta samman bokningar för att fylla upp till 4-bollar i möjligaste mån. 

Vid frost får banan ej spelas och bokad tid förfaller och spelare måste då boka ny starttid. 
Spel på frostvita greener är ALLTID förbjudet!

Bokning av fadderrunda/uppspel görs via receptionen på telefonnummer 013-590 82. Vid fadderrunda/uppspel bokas 1 spelare in tillsammans med sin fadder, resten av tiden blockeras så att ingen annan kan boka på sig. Faddern måste ha grönt kort och känna till regler, golfens vett och etikett samt hur man spelar säker golf för att kunna förmedla detta till spelaren som går fadderrundan. 

Regler för spel på banan

För att få spela på banan ska du vara aktiv medlem i någon golfklubb. 

Det är ALDRIG tillåtet att spela utan egen utrusning, inte heller att spela på banan och inte släppa igenom en snabbare boll som kommer bakom. Har ni ett tomt hål framför er, skall ni genast släppa igenom bakomvarande spelsällskap. 

Vi värnar om säkerheten på vår bana. Banarbetarna har alltid företräde, slå aldrig innan de är utom räckhåll eller förrän de åkt åt sidan och gett klartecken med uppräckt hand – ge ett likadant klartecken tillbaka innan du slår. 
Barn i barnvagn får ej vistas ute på golfbanan.
Hundar måste vara kopplade på klubbhusområdet samt ute på banan. 

Glöm inte att använda din greenlagare!

Kontroller

Vi kan komma att ha kontroller ute på banan för att kolla att alla spelare har bokat in sig i bollen, ankomstregistrerat sig samt betalat eventuell greenfee. 

Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb