Vårdsbergs Golfklubb

Ordningsföreskrifter

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee/på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

Ute på banan samt vid övningsområdena uppvisar vi god golfetikett och respekt
Banpersonalen har alltid företräde.Slå aldrig utan att tydliga klartecken från båda parter har skett

Greenfee betalas i receptionen. Spelare som inte erlagt gällande greenfee skall betala avgift på dubbla den gällande greenfee. Vi hoppas slippa detta – tack!
Släpp igenom om ni har ett tomt hål framför er och bakomvarande parti får vänta
Vårdad klädsel krävs inom klubbens område.
Bunkerkrattor: Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen
Ensamspelares företrädesrätt: En ensamspelare har ingen företrädesrätt på banan.
Genomsläpp vid letande: En grupp som letar efter en förlorad boll bör omedelbart eller senast efter 3 minuter släppa igenom efterföljande grupp.
Långsamt spel: En grupp som, trots upprepade tillsägelser, inte håller tidsschemat kan komma att visas av banan
Frosttäckta greener: Det är förbjudet att gå på greener täckta av frost.
Lägga tillbaka torv: Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras.
Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas, tack.
 

VÄLKOMMEN ATT SPELA HOS OSS!

Rulla till toppen
Vårdsbergs Golfklubb